Parlamentul European dorește ca Uniunea Europeană să impună conceptul „drepturilor sexuale și reproductive” tuturor statelor membre și să limiteze dreptul de a vorbi împotriva acestei probleme controversate!

 

Acesta este un atac asupra drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare și protecția vieții, dar și la suveranitatea statelor membre.

În practică, este vorba despre recunoașterea faptului că subiecte controversate precum avortul la cerere, chiar și pentru minore, sau educația sexuală impusă în forma sa cea mai permisivă sunt drepturi ale omului. Drepturi care trebuie, de asemenea, recunoscute și puse în aplicare de toate statele membre ale UE.

Opuneți-vă concentrării neautorizate a puterii de către superstatul UE! 

Ca urmare a acestor măsuri, în loc să rămână o comunitate de state suverane, Uniunea Europeană se poate transforma într-un superstat care va prelua puteri ce nu i-au fost acordate, pentru a impune soluții radicale, ideologice, statelor membre. 

 În 2014, grație opoziției societății civile, a fost posibil să respingem adoptarea extrem de controversatului „Raport Estrela” de către Parlamentul European. Raportul avea ca scop introducerea conceptelor de drepturi sexuale și reproductive și a așa-numitului „drept la avort” în limbajul oficial al UE. Astăzi, în ciuda opoziției exprimate atât de clar atunci, ne confruntăm cu o amenințare similară, de a introduce aceste concepte radicale în Uniunea Europeană! 

Deși rezoluțiile nu sunt obligatorii, ele exercită presiune asupra tuturor statelor care protejează viața, familia și drepturile copiilor. 

Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple!

Să apărăm dreptul de a decide pentru noi înșine!

Tratatele în temeiul cărora se presupune că funcționează Uniunea Europeană indică în mod clar că aceasta nu are autoritatea de a interveni în politicile de sănătate ale statelor membre. Și tocmai în acest domeniu se află drepturile referitoare la sănătatea procreativă și sexuală.  

Lipsa autorității unionale de a interveni în politicile de sănătate ale statelor membre a fost confirmată în mod repetat chiar de Comisia Europeană. 

 Țările au aderat la Uniunea Europeană ca la o comunitate de state egale, suverane și diverse; o comunitate bazată pe principiile subsidiarității și pe respectarea puterilor exclusive ale fiecărui stat. 

Opuneți-vă uzurpării puterii de către Parlamentul UE!

Pentru a proteja aceste valori, precum și drepturile fundamentale ale omului care sunt subminate de conceptul de „drepturi sexuale și reproductive”, vă încurajăm să semnați o petiție adresată membrilor Parlamentului European. 

 Eurodeputații care ne reprezintă pe noi, cetățenii, trebuie să știe că societatea civilă nu este de acord cu impunerea unui concept ideologic precum „drepturi sexuale și reproductive” și nici cu vreo ingerință în puterile statelor membre, puteri rezervate prin legea tratatelor. 

Stimați deputați în Parlamentul European, 

 

Cu mare îngrijorare am aflat despre aprobarea, în 11 mai 2021, de către Comisia pentru drepturile femeii și egalitate de gen, a raportului privind drepturile sexuale și reproductive prezentat Parlamentului European de europarlamentarul Predrag Fred Matic. 

O astfel de decizie a comisiei înseamnă că întregul Parlament European va vota în curând asupra acestui raport și poate adopta o rezoluție bazată pe cereri extrem de radicale. 

Ideile conținute atât în raport, cât și în proiectul rezoluției care îl susține nu sunt justificate din mai multe motive. O discuție cu privire la aceste documente în forumul Parlamentului European nu ar trebui nici măcar să fie luată în considerare, întrucât, pe baza Tratatelor, sănătatea și problemele familiei sunt încredințate competenței statelor membre. 

În primul rând, în temeiul articolului 6 și al articolului 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, problema sănătății sexuale și reproductive intră în sfera politicii naționale de sănătate, în legătură cu care UE are doar o autoritate secundară și nu poate căuta armonizarea legilor din toate statele membre. Lipsa competenței Uniunii de a interveni în politicile de sănătate ale statelor membre a fost confirmată în mod repetat chiar de Comisia Europeană. 

În al doilea rând, raportul și proiectul rezoluției atacă într-un mod fără precedent drepturile și libertățile universale ale omului, precum dreptul la libertatea de conștiință și libertatea de exprimare. Ambele documente consideră opoziția față de conceptul de „drepturi sexuale și reproductive” ca perturbatoare pentru democrație și solicită limitarea dreptului la exprimarea unei astfel de opoziții. Asemenea atitudine este în conflict clar cu valorile fundamentale ale integrării europene, ale democrației și civilizației europene. 

În al treilea rând, ambele documente denaturează conceptul de „drepturi sexuale și reproductive” ca pe o normă internațională obligatorie și un element al drepturilor omului. În special, este inacceptabil faptul că atât raportul, cât și proiectul de rezoluție solicită statelor membre să ofere acces la avort ca „drept al omului”. De asemenea, raportul ignoră total opoziția internațională continuă la recunoașterea avortului ca „drept al omului”. În plus, nu ia în considerare dezacordul larg cu privire la introducerea expresiei „drepturi sexuale și reproductive” în documentele juridice internaționale. În același timp, se referă la documentul final al Summit-ului de la Nairobi, al cărui conținut a fost dezaprobat ferm de zeci de state. 

Prin urmare, fac un apel hotărât către dvs. toți, către întregul Parlament European, pentru a respecta dispozițiile tratatelor, legislația statelor membre și voința cetățenilor pe care îi reprezintă. Vă rog să respingeți acest raport, de îndată ce va fi supus votului în Parlamentul European, întrucât, fără îndoială, depășește sfera competențelor acordate UE. 

Adoptarea raportului în redactarea sa actuală, astfel cum a fost pregătită de europarlamentarul Predrag Fred Matic, ar constitui un abuz clar de puterilor acordate UE prin tratate și o încălcare a drepturilor statelor membre suverane de a legifera în conformitate cu voința națională. 

Cu stimă, 

 Cetățenii UE 

Coaliția împotriva raportului Matic

Simona Baldassarre

Member of the European Parliament

Italy

Margarita de la Pisa Carrión

Member of the European Parliament

Spain

Anna Zaborska

Member of Parliament

Slovakia

Ivan Štefanec

Member of the European Parliament

Slovakia

Joachim Kuhs

Member of the European Parliament

Germany

Nicolaus Fest

Member of the European Parliament

Germany

Jaak Madison

Member of the European Parliament

Estonia

Patryk Jaki

Member of the European Parliament

Poland

Jörg Meuthen

Member of the European Parliament

Germany

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

March for Family National Association

България

Aliance pro rodinu

Česko

Tradiční rodina z. s.

Česko

Femina Europa

France

Espana – Navarra Confidencial

España

One of Us Nederland

Nederland

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Deutschland

Asociația PRO VITA București

România

Pro-Life Action

Slovensko

Association for Life and Family

Slovensko

Center for Fundamental Rights

Magyarország

Pro Vita & Famiglia

Italia

Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.

Deutschland

Jugend für das Leben e.V. (Youth for Life Germany)

Deutschland

Centrum Życia i Rodziny (The Center for Life and Family)

Polska

Federación Española de Asociaciones Próvida

España

European Federation One of Us

Europe

Marsz Niepodległości

Polska

International Organization for the Family

USA

Slovenský Dohovor za Rodinu

Slovensko